Samenvatting

De tariefmethodologie voor de transmissie van elektriciteit voorziet dat de netbeheerder jaarlijks een tariefverslag over het voorbije jaar aan de CREG ter goedkeuring voorlegt. De verschillende aanpassingen die Elia op vraag van de CREG in haar aangepast tariefverslag 2020 heeft aangebracht, hebben geleid tot een verlaging van de schuld van de toekomstige tarieven ten opzichte van de netbeheerder van € 4.146.869. De CREG heeft het aangepast tariefverslag 2020 ingediend door Elia goedgekeurd.

Download het document (pdf, 603.36 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)658E/72