Beslissing over de vraag tot goedkeuring van het tariefverslag ingediend door de transmissie-netbeheerder voor elektriciteit met inbegrip van de saldi met betrekking tot het boekjaar 2020

Samenvatting

De tariefmethodologie voor de transmissie van elektriciteit voorziet dat de netbeheerder jaarlijks een tariefverslag over het voorbije jaar aan de CREG ter goedkeuring voorlegt. De verschillende aanpassingen die Elia op vraag van de CREG in haar aangepast tariefverslag 2020 heeft aangebracht, hebben geleid tot een verlaging van de schuld van de toekomstige tarieven ten opzichte van de netbeheerder van € 4.146.869. De CREG heeft het aangepast tariefverslag 2020 ingediend door Elia goedgekeurd.

Download het document (pdf, 617 kB)

Datum van goedkeuring

08 juli 2021

Referentie

Beslissing(B)658E/72

Bijlage(n)

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit

Print Contact