Jaarverslag van de CREG : 2016

Samenvatting

Het jaarverslag van de CREG heeft betrekking op:

  • de uitvoering van haar opdrachten
  • de staat van haar werkingskosten en de wijze waarop zij gedekt zijn, met inbegrip van een overzicht van activa/passiva en het verslag van de bedrijfsrevisor
  • de evolutie van de elektriciteits- en aardgasmarkt
  • de getroffen maatregelen en de behaalde resultaten voor elk van haar wettelijke opdrachten (vergelijkend verslag)

Opvallende feiten uit het jaarverslag 2016.

Download het document (pdf, 1775 kB)

Datum van goedkeuring

01 mei 2017

Referentie

JaarverslagAR2016

Verwante publicaties

Thema's

CREG

Print Contact