Samenvatting

In dit zesmaandelijks overzicht van de energieprijzen voor huishoudelijke afnemers stelt de CREG vast dat de gemiddelde prijs van de energiecomponent voor elektriciteit over de periode maart 2017 – maart 2018 in alle gewesten gestegen is: in Vlaanderen met 5,69%, in Brussel met 6,54% en in Wallonië met 4,59%. Deze stijging is hoofdzakelijk het gevolg van de stijgende prijzen op de internationale groothandelsmarkten sedert september 2017.

In dezelfde periode steeg ook de gemiddelde prijs van de energiecomponent voor aardgas: in Vlaanderen met 3,40%, in Brussel met 2,09% en in Wallonië met 3,14%. In vergelijking met elektriciteit zijn voor aardgas de prijsverschillen tussen de gewesten beperkter.

De rubriek “thema in de kijker” in deze nota stelt de vraag of het goedkoopste tarief op de markt voor elke afnemer toegankelijk is. Hieruit blijkt dat intekenen op een van de tien goedkoopste elektriciteits- en/of aardgasproducten vaak gepaard gaat met bijkomende voorwaarden. De belangrijkste voorwaarde is “exclusief online”, op de tweede plaats komen bijkomende betalingsvoorwaarden. Beide vormen van voorwaarden maken dat de goedkoopste elektriciteits- en aardgasproducten moeilijker toegankelijk zijn voor de (economisch) zwakkeren in de maatschappij.

Download het document (pdf, 1.37 MB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Nota (Z)1749