Samenvatting

België behoort samen met Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland en Oostenrijk tot de centraal-westelijke Europese regio (hierna “CWE-regio”). In deze regio is de koppeling van de day-ahead elektriciteitsmarkten gebaseerd op de stromen. De werking van deze marktkoppeling zal, gelet op de actuele situatie, de komende maanden cruciaal zijn voor België.

Tot 1 oktober 2018 behoorden Duitsland, Luxemburg en Oostenrijk tot één prijszone. Sinds 1 oktober 2018 is Oostenrijk een aparte prijszone. Dit betekent dat er tussen Oostenrijk en Duitsland/Luxemburg verschillende prijzen kunnen ontstaan als er congestie is in het netwerk en de grensoverschrijdende handel beperkt moet worden om redenen van operationele veiligheid.

In deze nota behandelt de CREG de marktresultaten van de day-ahead flow-based market coupling van de eerste week na de splitsing van de Duits-Oostenrijkse prijszone (1 tot 7 oktober 2018). In vergelijking met de planning die gekend was tot eind augustus, was er in België tijdens die periode ongeveer 1.500 MW minder nucleaire productiecapaciteit beschikbaar. Wat de marktresultaten betreft, zijn in die periode vooral de relatief hoge prijzen voor België en de lage prijzen in Duitsland op 3 oktober 2018 op het eerste gezicht merkwaardig.

De nota concludeert dat - op basis van de onderzochte periode - de splitsing van de prijszones van Oostenrijk en Duitsland/Luxemburg tot nu toe technisch correct verlopen is: de werking van de marktkoppeling lijkt op dezelfde manier te verlopen in vergelijking met de werking vóór de splitsing. Bovendien was de Belgische elektriciteitsmarkt op 3 oktober veel robuuster dan men op het eerste gezicht zou concluderen: met een extra vraag van 1.000 MW zou de invoer met gemiddeld 866 MW gestegen zijn, waardoor de gemiddelde marktprijs zou stijgen met 30%. Met een extra vraag van 2.000 MW zou de invoer met gemiddeld 1.700 MW gestegen zijn.

Dit robuuste resultaat voor 3 oktober 2018 was mede mogelijk omdat de loop flows doorheen België op die dag lager lagen dan gemiddeld. Indien loop flows hoog zijn, verwacht de CREG dat de import naar België minder sterk kan stijgen en bovendien gepaard gaat met sneller stijgende prijzen op de Belgische day-ahead markt.

Download het document (pdf, 935.13 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Nota (Z)1847