Nota - REMIT case N137/2018

Samenvatting

De verordening (EU) nr. 1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie (REMIT) stelt een aantal voorschriften vast om manipulaties en misbruik van voorkennis op de groothandelsmarkt voor energie tegen te gaan en te bestraffen.

In dit kader heeft de CREG een onderzoek gevoerd over een geval van mogelijke schending van artikel 3 van REMIT.

De analyse toonde aan dat informatie op een ineffectieve manier gepubliceerd werd. De CREG heeft de marktdeelnemer ingelicht over haar bevindingen met de vraag om voorgestelde verbeteringen door te voeren.

Datum van goedkeuring

15 november 2018

Referentie

Nota(Z)1859

Verwante publicaties

Print Contact