Samenvatting

Deze nota geeft een eerste overzicht van de opvallende evoluties op de Belgische groothandelsmarkten voor elektriciteit en aardgas in 2018.

Zo noteren we dat de elektriciteitsafname met 76,6 TWh licht lager ligt dan de voorbije jaren. De nucleaire elektriciteitsproductie daalt met 11,9 TWh ten opzichte van 2017. De gasconsumptie steeg met 3%. De koolstofintensiteit van elektriciteitsproductie in België blijft dalen in lijn met de historische trend, en is gehalveerd sinds 1990.

Op de kortetermijnmarkt steeg de elektriciteitsprijs met 25% ten opzichte van 2017 tot gemiddeld €55,3/MWh. Op de langetermijnmarkt steeg de year-aheadprijs in 2018 tot gemiddeld €51,0/MWh of een stijging van 37% ten opzichte van 2017. Het gemiddelde prijsverschil in de Centraal-West-Europese regio bedraagt €6,9/MWh, waarvan een deel verklaard kan worden door de ex-ante overschatting van het risico op schaarste door de markt. De werking van de Europese marktkoppeling voor elektriciteit is in de loop van 2018 door een aantal maatregelen significant verbeterd waardoor de gemiddelde in- en uitvoer van elektriciteit in de CWE-regio naar een recordniveau gestegen is.

Ook de prijzen voor aardgas stegen tussen 2017 en 2018, en dit zowel op de korte- als de langetermijnmarkt (gemiddeld 33% en 22% respectievelijk) tot gemiddeld €23,0/MWh en €20,8/MWh respectievelijk.

Download het document (pdf, 1.03 MB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Nota (Z)1889