Nota over de parameters waarmee de hoeveelheid in het kader van het capaciteitsmechanisme aangekochte capaciteit wordt bepaald

Samenvatting

In haar nota (Z)2024 licht de CREG de principes en methodiek toe voor de bepaling van de parameters voor het aan te kopen volume in een capaciteitsvergoedingsmechanisme. Deze nota kwam tot stand na een openbare raadpleging over een ontwerpnota, die eind 2019 werd opgesteld om te anticiperen op de voorstelbevoegdheid die haar verleend werd door de elektriciteitsverordening (EU)2019/943.

Download het document (pdf, 1191 kB)

Datum van goedkeuring

20 december 2019

Referentie

Nota(Z)2024

Bijlage(n)

Verwante publicaties

Thema's

Bevoorradingszekerheid elektriciteit, Capaciteitsremuneratiemechanisme (CRM)

Print Contact