Samenvatting

Deze nota geeft in het eerste deel een overzicht van de evolutie van het leveringsaanbod van elektriciteit en aardgas voor residentiële klanten van maart tot september 2020 in een bijzondere tijd van crisis veroorzaakt door de covid-19 pandemie. Vervolgens vestigt zij de aandacht op de belangrijkste elementen die in overweging moeten worden genomen om consumenten die van contract willen veranderen te helpen om dat met volledige kennis van zaken te doen.

De keuze voor een nieuw elektriciteits- en/of aardgascontract is niet eenvoudig voor de consument die geconfronteerd wordt met talrijke leveranciers, een groot aantal producten en meerdere niveaus van contractuele voorwaarden. De leveringscontracten van elektriciteit en aardgas worden aan drie niveaus van voorwaarden onderworpen: algemene verkoopsvoorwaarden gepubliceerd op de website van de leverancier, bijzondere voorwaarden gepreciseerd op de tarieffiche van het gekozen product en eventueel bijkomende voorwaarden gepubliceerd op een afzonderlijk document dat de consument zelf moet downloaden op de website van de leverancier. Deze voorwaarden kunnen een bron van misverstanden zijn en worden in de nota meer in detail uitgewerkt om ze verstaanbaar te maken.

Bovendien onderzoekt de nota de voorwaarden die verbonden zijn aan de leveringscontracten op verscheidene vlakken, zoals de tendens tot digitalisering - in het bijzonder voor de goedkoopste producten-, de betalingsvoorwaarden of nog de verschillende facturatiemethoden die de leveranciers toepassen voor de jaarlijkse vaste vergoeding.

Vervolgens worden de algemene en bijzondere voorwaarden van leveringscontracten geanalyseerd in het licht van het akkoord “De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt”, waarvoor de FOD Economie bevoegd is. Dit akkoord is gericht op het beschermen van de consumenten in hun relatie met de leveranciers tegen eventuele onrechtmatige praktijken of misleidende informatie. De CREG herhaalt bij deze gelegenheid haar verzoek tot het versterken van dit akkoord op meerdere niveaus.

Aan de hand van deze nota nodigt de CREG de consumenten tenslotte uit om de aanbiedingen te vergelijken: in eerste instantie door de drie niveaus van contractuele voorwaarden die in onderhavige nota worden geanalyseerd te overwegen in het licht van zijn eigen voorkeuren (vaste of variabele prijs, looptijd van het contract, niveau van digitalisering, betalingsvoorwaarden,…), in tweede instantie door de aanbiedingen via de CREG Scan - die het voor de consument mogelijk maakt om te evalueren of zijn huidige leveringscontracten voor elektriciteit en aardgas duur of goedkoop zijn ten opzichte van de markt - te vergelijken; en tenslotte, indien nodig, een nieuw product te zoeken via de regionale vergelijkers of de vergelijkers met een kwaliteitslabel van de CREG.

Download het document (pdf, 1.18 MB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Nota (Z)2151