Samenvatting

Nota Z(2202) van 11 februari 2021 bevat de bijdrage van de CREG bij de openbare raadpleging die de FOD Economie heeft gelanceerd over de nieuwe artikelen die moeten worden ingevoegd in het voorontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de berekeningsmethode van het noodzakelijke capaciteitsvolume en de parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme. Deze nieuwe artikelen behandelen de modaliteiten en de procedure voor derogatie van het intermediaire prijsplafond (“IPC”). De CREG geeft naast specifieke opmerkingen over alle nieuwe voorgestelde bepalingen ook algemene opmerkingen om de impact van de derogaties van de IPC op de globale kost van het CRM te verminderen.

Download het document (pdf, 767.74 kB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Nota (Z)2202