Samenvatting

Deze nota is bedoeld om de residentiële afnemers informatie te bieden die hen kan helpen de juiste keuze te maken wanneer ze van plan zijn te veranderen van energieleveringscontract. De nota analyseert in het bijzonder de implicaties van de contractduur op de contractuele voorwaarden met betrekking tot verlenging of vernieuwing van het contract.

In het eerste deel wordt de achtergrond geschetst, met een korte beschrijving van de prijsevolutie op de energiemarkt van oktober 2020 tot maart 2021 in een economische context die beïnvloed blijft door de Covid-19 pandemie, en van de situatie op het gebied van actieve leveranciers en producten die in deze periode aan de gezinnen worden aangeboden.

In het tweede deel wordt nader ingegaan op de kenmerken van leveringscontracten voor energie van bepaalde duur (CBD) enerzijds en van onbepaalde duur (COD) anderzijds.

In een derde deel worden de bepalingen betreffende de opzegging, verlenging en hernieuwing van leveringscontracten voor energie onderzocht. Deze aspecten worden omkaderd door de regelgeving en zijn opgenomen in de algemene of specifieke voorwaarden van de leveranciers.

Uit de nota blijkt dat het voor de consument belangrijk is om voor het afsluiten van een energieleveringscontract op de hoogte te zijn van de looptijd ervan, aangezien sommige bepalingen die verband houden met de verlenging of vernieuwing van het contract, alsook met de wijziging van de contractuele voorwaarden, niet dezelfde zijn voor een CBD dan voor een COD.

Download het document (pdf, 1.04 MB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Nota (Z)2265