De CREG steunt het initiatief van de Algemene Directie Mededinging betreffende de overdreven facturatie van de groene stroom en herinnert dat zij sinds mei 2009 meerdere malen de bevoegde autoriteiten gewaarschuwd heeft

Samenvatting

Sinds mei 2009, heeft de CREG vastgesteld dat sommige leveranciers het bedrag van de boete, voor het niet respecteren van de quota groene stroom die ze moeten halen aanrekenen, terwijl de reële kosten die ze maken, door het betalen van de marktprijs voor groenestroomcertificaten, lager zijn dan deze boete.

Datum van goedkeuring

06 oktober 2011

Referentie

PersberichtPR102

Verwante publicaties

Thema's

Prijzen elektriciteit, Hernieuwbare energie

Print Contact