De CREG steunt het initiatief van de Algemene Directie Mededinging betreffende de overdreven facturatie van de groene stroom en herinnert dat zij sinds mei 2009 meerdere malen de bevoegde autoriteiten gewaarschuwd heeft

Print Contact