De CREG stapt naar het Grondwettelijk Hof en de Europese Commissie in het belang van de elektriciteits- en gasmarkten en de consumenten

Samenvatting

De CREG heeft een verzoek tot nietigverklaring ingediend bij het Grondwettelijk Hof met betrekking tot de bepalingen van de wet van 8 januari 2012 betreffende de organisatie van de elektriciteits- en gasmarkten. Na een grondige juridische analyse heeft de CREG slechts kunnen vaststellen dat het 3e energiepakket gebrekkig werd omgezet in de wet van 8 januari 2012 waardoor België het risico loopt nogmaals te worden veroordeeld door het Europees Hof van Justitie en dit zorgt voor een nefaste juridische onzekerheid voor de ondernemingen van de sector en de elektriciteits- en gasverbruikers.

Datum van goedkeuring

20 juni 2012

Referentie

PersberichtPR106

Verwante publicaties

Thema's

Marktwerking elektriciteit, Marktwerking aardgas

Print Contact