Samenvatting

De CREG heeft een verzoek tot nietigverklaring ingediend bij het Grondwettelijk Hof met betrekking tot de bepalingen van de wet van 8 januari 2012 betreffende de organisatie van de elektriciteits- en gasmarkten. Na een grondige juridische analyse heeft de CREG slechts kunnen vaststellen dat het 3e energiepakket gebrekkig werd omgezet in de wet van 8 januari 2012 waardoor België het risico loopt nogmaals te worden veroordeeld door het Europees Hof van Justitie en dit zorgt voor een nefaste juridische onzekerheid voor de ondernemingen van de sector en de elektriciteits- en gasverbruikers.
Download het document (pdf, 77.42 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Persbericht PR106