Samenvatting

In het arrest van 30 juni 2015 bepaalt het Hof van Beroep te Brussel dat de VREG de saldi moet bepalen over de periode 2010 tot en met 2013, alsook moet beslissen over de bestemming van deze saldi. De CREG moet op het eerste verzoek van de VREG de volledige dossiers, voorbereidende documenten inbegrepen, die vereist zijn voor de vaststelling van deze saldi, aan de VREG overmaken.
Download het document (pdf, 177.29 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Persbericht PR130

Thema's