De CREG heeft een grote bevraging uitgevoerd over het gedrag van de gezinnen op de energiemarkt

Samenvatting

Om de consumentenbelangen beter te kunnen verdedigen, identificeerde de CREG eind vorig jaar de nood aan een meer diepgaande analyse van een aantal aspecten van het gedrag van de gezinnen op de Belgische energiemarkt. De CREG heeft daarom een beroep gedaan op een marktonderzoeksbureau om een grote bevraging te organiseren bij een representatieve steekproef van gezinnen. Op basis van verschillende conclusies uit die bevraging doet de CREG een aantal voorstellen tot verbetering. Ze verzoekt de bevoegde ministers om ermee rekening te houden in het kader van hun lopende werkzaamheden over het consumentenakkoord en de vereenvoudiging van de factuur en blijft ter beschikking om dit te bespreken.

Download het document (pdf, 240 kB)

Datum van goedkeuring

28 juni 2021

Referentie

PersberichtPR210628

Verwante publicaties

Thema's

Levering aardgas, Levering elektriciteit

Print Contact