Samenvatting

Om de consumentenbelangen beter te kunnen verdedigen, identificeerde de CREG eind vorig jaar de nood aan een meer diepgaande analyse van een aantal aspecten van het gedrag van de gezinnen op de Belgische energiemarkt. De CREG heeft daarom een beroep gedaan op een marktonderzoeksbureau om een grote bevraging te organiseren bij een representatieve steekproef van gezinnen. Op basis van verschillende conclusies uit die bevraging doet de CREG een aantal voorstellen tot verbetering. Ze verzoekt de bevoegde ministers om ermee rekening te houden in het kader van hun lopende werkzaamheden over het consumentenakkoord en de vereenvoudiging van de factuur en blijft ter beschikking om dit te bespreken.

Download het document (pdf, 234.91 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Persbericht PR210628