Samenvatting

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PwC een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk). Deze studie gaat over de prijzen van januari 2022 en maakt ook de vergelijking met de prijzen van vorig jaar.

Download het document (pdf, 600.84 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Persbericht PR220513