Samenvatting

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PwC een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk). Deze studie gaat over de prijzen van januari 2022 en maakt ook de vergelijking met de prijzen van vorige jaren.

Dit zijn de belangrijkste conclusies van de studie:

  • De enorme stijging van de prijzen op de groothandelsmarkten voor elektriciteit en aardgas in de tweede helft van 2021 vertaalt zich in een sterke stijging van de aardgas- en elektriciteitsfactuur voor de grote meerderheid van de gezinnen en bedrijven in België en de buurlanden. Bij gezinnen die het sociaal tarief betalen, wordt die prijsstijging duidelijk gedempt.
  • Belgische gezinnen en bedrijven, aangesloten op laagspanning, betalen net zoals de vorige jaren een hoge elektriciteitsfactuur in vergelijking met onze buurlanden.
  • De elektriciteitsfactuur van niet-elektro-intensieve bedrijven aangesloten op midden- of hoogspanning is over het algemeen iets lager in België dan in de ons omringende landen.
  • Alle landen, behalve het Verenigd Koninkrijk, kennen kortingen toe aan elektro-intensieve bedrijven. In België is er vanaf dit jaar een vrijstelling op de nieuwe bijzondere accijns mogelijk. De potentiële kortingen in Nederland, Duitsland en Frankrijk zijn echter groter waardoor de elektriciteitskost voor elektro-intensieve bedrijven in Brussel en Wallonië doorgaans hoger is. Vlaanderen vindt meer aansluiting met de buurlanden door de ‘supercap’.
  • In tegenstelling tot vorig jaar betalen Belgische gezinnen een relatief hoge aardgasfactuur in vergelijking met onze buurlanden.
  • Voor Belgische bedrijven is de aardgasfactuur meestal lager dan die van hun buitenlandse tegenhangers. De verschillen tussen landen zijn relatief klein.
  • Over het geheel genomen kunnen niet-elektro-intensieve verbruikers in België dit jaar nog steeds profiteren van concurrentiële prijzen in vergelijking met hun tegenhangers in de buurlanden, ondanks de sterke stijging van de energieprijzen. De elektro-intensieve verbruikers zijn in Brussels en Wallonie meer blootgesteld aan een gebrek aan concurrentievermogen.

 

Download het document (pdf, 9.54 MB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Studie F20220513