Raadpleging over de algemene voorwaarden van de aansluitingscontracten aangeboden door de N.V. ELIA System Operator aan de netgebruikers

Samenvatting

De N.V. ELIA System Operator (ELIA) gaat een nieuw ontwerp van algemene voorwaarden van de aansluitingscontracten officieel ter goedkeuring bij de CREG indienen. Gelet op de beperkte termijn waarover de CREG beschikt om zich na de officiële indiening uit te spreken, zijn de CREG en ELIA overeengekomen om reeds voor de officiële indiening ervan een openbare raadpleging te organiseren op basis van dit nieuw ontwerp van algemene voorwaarden van de aansluitingscontracten.

Datum van goedkeuring

16 november 2007

Referentie

PersberichtPR60

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit, Toegang tot het net

Print Contact