Samenvatting

De regulerende macht van de CREG wordt verder versterkt door haar in de toekomst te laten beschikken over een korps van officieren van gerechtelijke politie. De CREG is verheugd over deze belangrijke vooruitgang in de uitoefening van haar bevoegdheden. Hierdoor zal zij toegang krijgen tot de informatie van de bedrijven uit de elektriciteits- en gassector, om onder meer na te gaan of zij de kosten van de voornoemde bijdrage niet doorrekenen aan de consumenten.
Download het document (pdf, 43.76 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Persbericht PR71