De CREG wordt versterkt met officieren van gerechtelijke politie, voor meer transparantie en rechtvaardigheid in de werking van de elektriciteits- en gasmarkt

Samenvatting

De regulerende macht van de CREG wordt verder versterkt door haar in de toekomst te laten beschikken over een korps van officieren van gerechtelijke politie. De CREG is verheugd over deze belangrijke vooruitgang in de uitoefening van haar bevoegdheden. Hierdoor zal zij toegang krijgen tot de informatie van de bedrijven uit de elektriciteits- en gassector, om onder meer na te gaan of zij de kosten van de voornoemde bijdrage niet doorrekenen aan de consumenten.

Datum van goedkeuring

06 oktober 2008

Referentie

PersberichtPR71

Verwante publicaties

Thema's

CREG, Marktwerking elektriciteit, Marktwerking aardgas

Print Contact