Samenvatting

Sinds 2005 en tot in 2012 krijgen de Belgische elektriciteitsproducenten gratis CO2-emissiequota. Ze nemen de marktwaarde van het CO2 echter volledig of gedeeltelijk op in hun verkoopprijs van elektriciteit op de groothandelsmarkt. Voor het 5e opeenvolgende jaar heeft de CREG het bedrag van de aldus gerealiseerde winsten berekend. Die winsten bedragen bijna 1,7 miljard € voor de periode 2005-2009, gerealiseerd ten koste van de Belgische industriële afnemers. De CREG meent dat de invoering van een belasting de meest directe weg is om deze winsten te recupereren.
Download het document (pdf, 100.62 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Persbericht PR88