Het Grondwettelijk Hof bevestigt de autonomie van de CREG, hetgeen bijdraagt tot de versterking van haar bevoegdheden in het voordeel van de consument

Samenvatting

In een arrest van 18 november 2010 bevestigt het Grondwettelijk Hof dat de CREG een onafhankelijke administratieve overheid is die beschikt over een ruime autonomie die niet verenigbaar is met een hiërarchisch of een administratief toezicht.

Download het document (pdf, 104 kB)

Datum van goedkeuring

19 november 2010

Referentie

PersberichtPR91

Verwante publicaties

Thema's

CREG

Print Contact