Samenvatting

In een arrest van 18 november 2010 bevestigt het Grondwettelijk Hof dat de CREG een onafhankelijke administratieve overheid is die beschikt over een ruime autonomie die niet verenigbaar is met een hiërarchisch of een administratief toezicht.
Download het document (pdf, 102.36 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Persbericht PR91

Thema's