De CREG bevestigt haar raming van de nucleaire rente en wijst op de tekortkomingen in het rapport van de Nationale Bank

Samenvatting

De CREG heeft een analyse gemaakt van het rapport dat de Nationale Bank opstelde om het bedrag van de nucleaire rente te bepalen. Ze meent dat de analyse van dit rapport het huidige debat herleidt tot één enkele vraag : « Wat is de verkoopprijs van de door de kerncentrales geproduceerde elektriciteit ? » De CREG stelt eerst en vooral vast dat de meeste hypothesen in dit rapport ertoe leiden dat de rente op een bijzonder laag peil wordt geraamd, vooral door deze verkoopprijs kunstmatig te verlagen. De CREG noteert verder dat dit rapport duidelijke beoordelingsfouten bevat, die van een gebrekkige kennis van de Belgische elektriciteitsmarkt getuigen.

Download het document (pdf, 112 kB)

Datum van goedkeuring

04 mei 2011

Referentie

PersberichtPR98

Verwante publicaties

Thema's

Prijzen elektriciteit, Nucleaire energie

Print Contact