Samenvatting

Deze studie bevat de vervollediging van enkele elementen van het pensioendossier van de transmissieactiviteit, dat de CREG in studie (F)020603-CDC-087 aan Electrabel had toegekend. Electrabel moest namelijk nog verklaren waarom hij in het voorgelegde pensioendossier personen opnam die via de circularisatieperiode verklaarden dat zij nooit of slechts gedurende periode in de transmissieactiviteit hebben gewerkt. Ook ontbrak er enerzijds nog een kopie van de ontbrekende, ingevulde en ondertekende optieformulieren van de toekomstige rentetrekkers, waarin zij opteren voor het rentesysteem. Anderzijds ontbraken documenten om uitzonderlijke of speciale premies toe te kennen aan een aantal weduwen.
Download het document (pdf, 112.74 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Etude (F)020711-CDC-92