Studie over de actualisering van studie (F)101105-CDC-986 betreffende de wijzigingen aan te brengen aan de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt voor het verbeteren van de werking en de opvolging van de elektriciteitsmarkt en in overeenstemming met Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van richtlijn 2003/54/EG

Samenvatting

Deze studie biedt een actualisering van studie (F)101105-CDC-986 van de CREG. Die studie wilde de wijzigingen, die men moest aanbrengen aan de elektriciteitswet om de werking en de opvolging van de elektriciteitsmarkt te verbeteren, identificeren en motiveren. Hierbij moest men rekening houden met de nieuwe Europese wetteksten die het ‘derde energiepakket’ vormen.

Download het document (pdf, 1317 kB)

Datum van goedkeuring

06 oktober 2011

Referentie

Studie(F)111006-CDC-1111

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit, Marktwerking elektriciteit

Print Contact