Studie over de actualisering van de studie (F)101105-CDC-984 betreffende wijzigingen aan te brengen aan de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen voor het verbeteren van de werking en de opvolging van de aardgasmarkt en in overeenstemming met de Richtlijn 2009/73/EG van het Europees parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van Richtlijn 2003/55/EG

Samenvatting

Deze studie biedt een actualisering van studie (F)101105-CDC-984 van de CREG. De bedoeling van die studie was om de nodige wijzigingen aan te geven en te verantwoorden welke wijzigingen men moet aanbrengen aan de gaswet om de werking en de opvolging van de gasmarkt te verbeteren. Hierbij moest men rekening houden met de nieuwe Europese wetgeving, het zogenaamde ‘derde energiepakket’.

Download het document (pdf, 1224 kB)

Datum van goedkeuring

06 oktober 2011

Referentie

Studie(F)111006-CDC-1112

Verwante publicaties

Thema's

Transport aardgas, Marktwerking aardgas

Print Contact