Samenvatting

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de EU-verordening betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie (REMIT), heeft de CREG een studie gemaakt over de nodige aanpassingen van het Belgisch recht ter uitvoering van deze verordening. De voornaamste uitvoeringsmaatregelen moeten ten laatste op 29 juni 2013 genomen zijn. Ook al is een verordening volgens artikel 288 van het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie rechtstreeks toepasselijk, toch is het REMIT zo opgesteld dat het uitvoeringsmaatregelen in het recht van de lidstaten vereist. Om wille van het belang van deze nieuwe verordening en de nieuwe toezichtstaken van de nationale regulerende instanties inzake gas en elektriciteit, moet men nu al bepalen welke aanpassingen er in nationaal recht vereist zijn.
Download het document (pdf, 395.7 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Studie (F)120906-CDC-1168