Samenvatting

Deze studie over de operationele winstgevendheid van bestaande STEG-centrales in België reikt een methode aan om de winstgevendheid ervan te evalueren. Die is na 2012 sterk gedaald. Een gemiddelde STEG-centrale die nu op de Belgische markt actief is, genereert echter nog steeds voldoende winst om operationeel te blijven. 

In het verleden kon er dankzij de prijzen op de langetermijnmarkten voldoende winst worden gemaakt, terwijl dat de voorbije jaren eerder gold voor de prijzen op de kortetermijnmarkten. Als er een minimumprijs voor de CO2-uitstoot zou worden vastgelegd, dan heeft dit een impact op de winstgevendheid van de centrales in de toekomst.

De resultaten geven aan dat, ondanks de daling van de operationele winstgevendheid sinds 2013, onder de huidige Belgische marktomstandigheden bestaande Belgische STEG-centrales nog altijd voldoende concurrentieel kunnen zijn om een operationele winst te genereren in een energy-only markt.

Deze studie evalueert echter niet welke productiecapaciteit nodig is om de bevoorradingszekerheid te garanderen en mag dus ook niet worden beschouwd als een advies over de capaciteitsvergoedingsmechanismen. Bovendien bevat ze geen antwoord op de vraag of de bestaande centrales en de te bouwen centrales op lange termijn winstgevend zullen zijn.

Download het document (pdf, 2.13 MB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Studie (F)1628

Thema's