Samenvatting

Grote industriële klanten in België, rechtstreeks aangesloten op het net van Fluxys Belgium, vertegenwoordigen 23 % van het verbruik van de Belgische eindklanten in 2016.
In vergelijking met vroeger heeft de CREG haar lijst van industriële klanten aangepast, enerzijds om rekening te houden met de indeling van Fluxys Belgium en anderzijds om er zo voor te zorgen dat de gegevens coherent zijn met de gegevens die Fluxys Belgium en Synergrid publiceren. Bijgevolg verschillen de volumes en de percentages in deze studie in vergelijking met de vorige editie van deze studie.
Uit een analyse van de leveringscontracten blijkt dat industriële klanten vooral contracten met een korte looptijd (1 of 2 jaar) aangaan. Ze doen ook steeds meer beroep op aardgasnoteringen, zowel upstream (bevoorradingscontracten) als downstream (verkoopcontracten). Verder zijn er aanzienlijke verschillen in de energieprijzen die worden gefactureerd aan grote industriële klanten. In 2016 situeren de contractprijzen zich tussen 12 en 28 euro per MWh. Van het totale aantal industriële klanten verandert tussen 12% en 19% minstens éénmaal per jaar van leverancier. 
Concluderend kunnen we stellen dat de markt van grote industriële klanten een dynamische markt is met veel concurrentie. Aangezien de switching rate in 2016 is gedaald, moet de evolutie ervan zeker worden opgevolgd.

Download het document (pdf, 481.1 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Studie (F)1673