Samenvatting

Met een brief van 19 oktober 2017 heeft de minister van Energie aan de CREG gevraagd om een voorstel te maken over de wijzigingen die aan het degressiviteitsmechanisme zouden kunnen worden aangebracht, zowel voor de offshore toeslag als voor de federale bijdrage.

Download het document (pdf, 2.23 MB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Studie (F)1704