Studie over groepsaankopen binnen de kleinhandelsmarkt voor elektriciteit en aardgas

Samenvatting

In 2014 maakte de CREG een eerste studie over de organisatie van groepsaankopen in de energiemarkt. Groepsaankopen waren toen nog een vrij nieuw fenomeen. Ondertussen zijn ze vrij courant en hebben ze ook een bepaalde dynamiek gebracht in de markt.

Toch blijkt uit deze vervolgstudie dat ongeveer 13% van de aardgasklanten en 18% van de elektriciteitsklanten nog nooit van energieleverancier is veranderd. Zelfs groepsaankopen zijn er de voorbije jaren niet in geslaagd om deze "passieve" consumenten te overtuigen om actief deel te nemen aan de energiemarkt. Deelnemen aan een groepsaankoop biedt de consument trouwens niet noodzakelijk de garantie op het goedkoopste product. Niet alle leveranciers doen immers mee. En leveranciers die wel deelnemen, zijn niet verplicht om de laagste prijs aan te bieden. Consumenten die ingaan op een aanbod via een groepsaankoop moeten ook onthouden dat wanneer de leverancier aan het einde van de contractperiode een voorstel tot verlenging doet, dit verlengingscontract in de meest gevallen een hogere prijs omvat.

De CREG heeft vandaag geen bevoegdheid om rechtstreeks informatie op te vragen over groepsaankopen. Groepsaankopen zijn ook niet opgenomen in de CREG Scan, waardoor het voor de consument de facto onmogelijk is om ze te vergelijken met het aanbod op de markt. Nochtans is de impact van groepsaankopen op de energiemarkt groot: opleggen van productspecificaties en –voorwaarden aan de energieleveranciers, opleggen van de manier waarop abonnementskosten worden aangerekend, beïnvloeden van het percentage leverancierswissels en de communicatie van mogelijke besparingen voor de consumenten.

De CREG is daarom vragende partij voor een uitbreiding van haar wettelijke bevoegdheden zodat ze systematisch informatie kan opvragen bij de organisatoren van groepsaankopen en op die manier de consument transparant kan informeren.

Download het document (pdf, 1444 kB)

Datum van goedkeuring

18 oktober 2018

Referentie

Studie(F)1827

Verwante publicaties

Thema's

Levering elektriciteit, Levering aardgas

Print Contact