Samenvatting

In de studie over de concurrentiepositie van aardgas gebruikt als CNG (compressed natural gas) en LNG (liquefied natural gas) brandstof voor verschillende voertuigtypes kunnen we vanuit een ecologisch en economisch standpunt vaststellen dat deze brandstoffen een interessant alternatief vormen.

Voor personenwagens en bestelwagens ligt de brandstofkost van fossiele brandstoffen ongeveer 70 % hoger dan die van CNG, rekening houdend met een lagere prijs aan de pomp en een lager verbruik van deze laatste. Bovendien is de brandstofprijs van CNG relatief gelijkaardig aan die van elektriciteit.

Voor CNG- en LNG-vrachtwagens is de huidige business case positief op voorwaarde dat er voldoende kilometers worden afgelegd en dat er rekening gehouden wordt met de gewestelijke steunmaatregelen (aankooppremies).

In tegenstelling tot LPG-voertuigen, waarmee ze soms worden verward, worden CNG- en LNG-voertuigen voertuigen voornamelijk in een fabriek geproduceerd. De groei van het aantal CNG- en LNG-stations in België en in Europa maakt het gemakkelijker om een beroep te doen op deze alternatieve motoriseringen die nog relatief onbekend zijn.

Download het document (pdf, 1.65 MB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Studie (F)1919