Samenvatting

De voornaamste conclusies van dit jaarlijks monitoringverslag (verslag in het Engels) zijn:

  • De belasting van het Elia-net, welke een graadmeter voor het Belgische elektriciteitsverbruik is, daalde in 2018 met 1% ten opzichte van 2017 (77,4 TWh) lag met 76,7 TWh op het laagste niveau van de voorbije 12 jaren. Ten opzichte van 2007 wordt een daling van ongeveer 12 TWh vastgesteld of ongeveer 13, 5%. De daling van de belasting van het Elia-net is, met uitzondering van de heropleving na het crisisjaar 2009 en de stabiele periode 2014-2017, een steeds terugkerende vaststelling. Tegelijkertijd steeg de geraamde hoeveelheid geproduceerde elektriciteit op basis van zonne-energie zich in 2018 tot 3,6 TWh, wat een toename van 20% betekent.
  • Het totaal geïnstalleerd vermogen aangesloten op het Elia-net steeg in 2018 van 14,1 GW tot 15,4 GW. Deze forse toename is enerzijds te wijten aan de toenemende offshore windmolencapaciteiten anderzijds aan de marktreactie volgend op de aankondiging van de onbeschikbaarheid van een aantal kerncentrales in de winterperiode. Mede door deze onbeschikbaarheid daalde de Belgische elektriciteitsproductie in 2018 met 20% ten opzichte van 2017 tot 57,8TWh .
  • Een specifieke analyse van de STEG-eenheden in België toont hun toenemende rentabiliteit aan in 2018.
  • De gemiddelde prijzen op de day-aheadmarkten van de landen in de CWE-regie kenden een sterke stijging in 2018. In België steeg de gemiddelde day-aheadprijs van 44,6 €/MWh in 2017 tot 55,3 €/MWh in 2018. Wat onze buurlanden betreft, kenden Duitsland en Nederland prijsstijgingen in 2018 van 30% terwijl de stijging in Frankrijk beperkt bleef tot 12%.
  • Hoewel de gecontracteerde volumes voor aFRR en mFRR in 2018 vergelijkbaar waren met deze in 2017, verdubbelde hun kost. In 2018 was het gebruik van reserves om het Elia-net in evenwicht te brengen goed voor 690 GWh (op- en afregelvermogen). Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2017. Met een activatie van 502 GWh zijn het vooral de secundaire reserves (aFRR) die worden geactiveerd. De activering van ongeveer 401 GWh reserves werd vermeden door de International Grid Control Cooperation (IGCC), een mechanisme waardoor het onevenwicht van een land kan worden gecompenseerd door andere landen die aan het mechanisme deelnemen. Dit IGCC-mechanisme toont aan hoe belangrijk het is voor België om op Europees niveau samen te werken, ook voor balancering en reserves.
Download het document (pdf, 4.52 MB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Etude (F)1958