Samenvatting

Wat zijn de belangrijkste evoluties op de kleinhandelsmarkt in het voorbije jaar?

De verlenging van de onbeschikbaarheid van twee nucleaire installaties zorgde eind september 2018 voor een prijspiek op de groothandelsmarkt voor elektriciteit. Ook in oktober 2018 bleef het hoge prijsniveau gehandhaafd, mede door de onzekerheid over de bevoorradingszekerheid gedurende de winterperiode. Hoofdzakelijk gedurende het vierde kwartaal 2018 en in mindere mate bij de aanvang van het eerste kwartaal 2019, resulteerde dit in sterk gestegen elektriciteitsprijzen voor de consument. Nadien evolueerde de prijzen naar een vergelijkbaar niveau met de voorgaande jaren zonder grote uitschieters in de loop van 2019.

2019 wordt voor aardgas voornamelijk gekenmerkt door dalende prijzen op de markt, hoofdzakelijk het gevolg van een overaanbod op wereldvlak aan LNG-gas. Dit staat zowat haaks op de evolutie in 2018, waar koude temperaturen, een beperkte gasvoorraad, de stijging van de CO2 prijs en een hogere vraag op internationaal vlak een stijgend effect hadden op de gasprijzen.

De toenemende complexiteit van de energiemarkt voor gezinnen en kleine professionelen blijft een aandachtspunt voor de CREG. We blijven als regulator alert voor deze problematiek en zullen volop verder blijven inzetten op het duidelijk en begrijpelijk informeren van de consument. We streven naar een maximum aan consumenten met de grootst mogelijke betrokkenheid die op de vrije energiemarkt bewuste keuzes kunnen en willen maken.

Download het document (pdf, 1.33 MB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Studie (F)1996