Samenvatting

De studie over de prijzen op de Belgische aardgasmarkt in 2018 analyseert de marktaandelen, de prijsvorming, het prijsniveau, de prijssamenstelling en de facturatie in de verschillende segmenten (invoer, doorverkoop, levering aan residentiële afnemers, industriële afnemers en elektriciteitscentrales) van de Belgische aardgasmarkt in 2018.

De Belgische aardgasmarkt staat erg open voor concurrentie, er zijn maar liefst 38 aardgasondernemingen op de markt.

De studie buigt zich in het bijzonder over de dalende bruto verkoopmarges op de verschillende marktsegmenten en over de indexeringstypes.

De gasnoteringen zijn de belangrijkste prijsvector in alle segmenten. Slechts bij 1% van de industriële contracten worden aardolienoteringen opgenomen. Voor residentiële afnemers en kmo’s was 2018 het derde jaar waarin de facturatie van de transportcomponent apart van de energiecomponent gebeurt. De CREG pleit ook voor deze afzonderlijke facturatie voor energie en transport in de andere segmenten.

Download het document (pdf, 554.33 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Studie (F)2020