A European comparison of electricity and natural gas prices for residential, small professional and large industrial consumers - 2020

Samenvatting

Als antwoord op de vraag die de verschillende energieministers stelden in het kader van het Belgische Interfederale Energiepact, voerde PWC in een gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk). Dit rapport gaat over de prijzen van januari 2020. Daaruit blijkt dat we in België relatief weinig betalen voor aardgas, maar ook dat de Belgische gezinnen, kmo’s en elektro-intensieve industrie een hoge elektriciteitsfactuur betalen.

Uit het onderzoek naar de energieprijzen geldig in januari 2020 blijkt:

  • De Belgische gezinnen en bedrijven, aangesloten op laagspanning, betalen een hoge elektriciteitsfactuur in vergelijking met onze buurlanden.
  • De elektriciteitsfactuur van niet-elektro-intensieve bedrijven aangesloten op midden- of hoogspanning ligt wel in lijn met de ons omringende landen.
  • Omdat onze buurlanden (en ook Vlaanderen) vaak grote kortingen toekennen aan bedrijven met elektro-intensieve activiteiten, ondervinden vergelijkbare bedrijven in Brussel en Wallonië een concurrentieel nadeel.
  • De aardgasfactuur is relatief laag in België. Aardgasverbruikers in België betalen weinig openbaredienstverplichtingen, toeslagen en heffingen in vergelijking met elektriciteitsverbruikers.

Meer informatie vindt u in het persbericht.

Download het document (pdf, 10240 kB)

Datum van goedkeuring

20 mei 2020

Referentie

StudieF20200520

Bijlage(n)

Verwante publicaties

Thema's

Prijzen elektriciteit, Prijzen aardgas

Print Contact