Samenvatting

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PWC een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk). Deze studie gaat over de prijzen van januari 2021 en maakt ook de vergelijking met de prijzen van vorig jaar.

Dit zijn de belangrijkste conclusies van de studie:

  • Ondanks een lichte daling ten opzichte van 2020 betalen Belgische gezinnen en bedrijven, aangesloten op laagspanning, een hoge elektriciteitsfactuur in vergelijking met onze buurlanden. Het zijn vooral de hoge openbaredienstverplichtingen, toeslagen en heffingen die hiervan aan de basis liggen.
  • De elektriciteitsfactuur van niet-elektro-intensieve bedrijven aangesloten op midden- of hoogspanning ligt wel in lijn met de ons omringende landen.
  • Omdat onze buurlanden (en ook Vlaanderen) vaak grote kortingen toekennen aan bedrijven met elektro-intensieve activiteiten, ondervinden vergelijkbare bedrijven in Brussel en Wallonië een concurrentieel nadeel.
  • De aardgasfactuur is relatief laag in België. Aardgasverbruikers in België betalen weinig openbaredienstverplichtingen, toeslagen en heffingen in vergelijking met elektriciteitsverbruikers.
Download het document (pdf, 12.93 MB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Studie F20210517