Samenvatting

Het doel van onderhavige studie is het analyseren van de markt, de prijsvorming, het prijsniveau, de prijssamenstelling en de facturatie in de verschillende segmenten (invoer, doorverkoop, levering aan residentiële afnemers en industriële afnemers en aan elektriciteitscentrales) van de Belgische aardgasmarkt in 2019.

De Belgische aardgasmarkt staat erg open voor concurrentie en telde 42 actieve leveranciers in 2019. De marktaandelen van de belangrijkste leveranciers (Eni SpA Belgium Branch, Engie Electrabel en Luminus) blijven stabiel of nemen afhankelijk van het segment licht af.

De studie analyseert de bruto verkoopmarges op de verschillende marktsegmenten. Die marges zijn logischerwijze lager op de markt van de industriële afnemers dan op die van de residentiële afnemers. Met brutomarge wordt bedoeld het eenheidsverschil berekend tussen de verkoopprijzen en de bevoorradingskosten voor elk segment van de betreffende markt.

De studie analyseert eveneens de indexeringsparameters die op de markt worden aangewend. De gasnoteringen zijn de vector van de prijs, zowel voor de bevoorrading als voor de (door)verkoop en ongeacht de markt (industrieel of residentieel). Ze zijn de referentie in alle marktsegmenten geworden. Aardolienoteringen worden niet meer gebruikt in bevoorradingscontracten voor de Belgische markt en zijn ook bijna verdwenen bij de levering aan industriële klanten.

Net zoals studie (F)2020 over het jaar 2018, is deze studie gebaseerd op gegevens verzameld bij de aardgasleveranciers, maar ook op gegevens verkregen van de beheerder van het vervoersnet, Fluxys Belgium. Er werd bijzondere aandacht besteed aan de coherentie tussen de gegevens van Fluxys Belgium en die van de leveranciers. Dit leidde tot een reallocatie van bepaalde door de leveranciers gerapporteerde volumes, in het bijzonder voor de industriële afnemers en de elektriciteitscentrales.

Download het document (pdf, 533.03 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Studie (F)2139