Study on the recent developments on the implementation of a scarcity pricing mechanism in Belgium

Samenvatting

Die studie is een vervolg op de studies die de CREG over dit onderwerp heeft laten uitvoeren in 2016, 2017 en 2019. Deze eerste studies hadden de haalbaarheid van een scarcity pricing mechanisme voor België aangetoond en hadden geleid tot een ontwerp voor de implementatie van het mechanisme in België, met name op basis van het opzetten van twee markten in realtime voor de “Balancing Capacity” en het toevoegen van 3 “adders”: één voor de balanceringsenergie en twee voor de valorisatie van de reserves op het moment van de balancering. De studie beschrijft de wettelijke context voor de implementatie van dit mechanisme evenals de belangrijke punten van de resultaten van het werk dat door de CREG aan een consultant was toevertrouwd voor het opzetten van het mechanisme. De artikels geschreven door de consultant verantwoorden het voorgestelde ontwerp en onderzoeken de interactie van de implementatie van dit mechanisme met de buurlanden.

Download het document (pdf, 474 kB)

Datum van goedkeuring

19 november 2020

Referentie

Studie(F)2144

Bijlage(n)

Verwante publicaties

Thema's

Marktmodel, Flexibiliteit, Hernieuwbare energie

Print Contact