Samenvatting

In deze studie maakt de CREG een overzicht van de samenstelling van de productportefeuilles van de verschillende leveranciers op de elektriciteits- en aardgasmarkt voor gezinnen in België, uitgesplitst over de drie regio’s Wallonië, Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De marktaandelen en de prijzen van de producten geven een beeld van de werkelijke samenstelling van de energiemarkt en tonen aan dat de duurste producten op de markt vaak over een belangrijk marktaandeel beschikken en dat er nog altijd belangrijke besparingspotentiëlen bestaan.

De studie herhaalt de waarschuwing van de CREG betreffende de slapende verlengingsproducten. Deze producten worden door sommige leveranciers gebruikt om bij bestaande klanten de contracten te verlengen die hun einddatum bereiken. Bestaande klanten worden keer op keer verlengd op deze producten. Zeker in het geval van vaste contracten met een langere looptijd stelt de CREG vast dat het vaak dure tot zeer dure producten zijn voor de consument. De CREG is dan ook vragende partij om slapende verlengingsproducten naar de toekomst toe te verbieden en een verlenging van contract enkel mogelijk te maken op basis van een op dat moment actief aangeboden product.

Om de transparantie op de energiemarkt verder te verbeteren, stelt de CREG tot slot ook voor om op alle contractuele communicatie tussen leverancier en consument de leverancier te verplichten een QR-code te plaatsen die een link bevat naar de tariefkaart bij het huidige contract. Zo beschikt de consument op elk moment over de juiste informatie om beter geïnformeerde keuzes te kunnen maken op de energiemarkt.

Download het document (pdf, 2.01 MB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Studie (F)2165