Samenvatting

In het eerste deel van deze studie geeft de CREG een overzicht van de antecedenten die geleid hebben tot het bepalen van een stimulans van de gegevenskwaliteit voor Elia voor de tariefperiode 2020-2023. In het tweede en derde deel van de studie worden de definitie van de stimulans en de voorwaarden ervan uitgelegd, alsook de werkzaamheden voor de tenuitvoerlegging ervan. In het laatste deel van de studie worden de resultaten van de toepassing van de stimulans tot 30 juni 2020 voorgesteld.

De stimulans heeft Elia ertoe aangezet alle gegevens die zij op de markt publiceert, hun definitie en hun interacties opnieuw te bekijken. Dit werk heeft ons ook in staat gesteld contact te leggen met verschillende partijen die een impact hebben op de kwaliteit van de gegevens: ENTSO-E, de dataleveranciers (JAO, EEX), naburige TNB’s (RTE en TENNET),… Ten slotte stelt de CREG in haar studie vast dat de kwaliteit van de gegevens door de stimulans sterk is verbeterd en dat de transparantie naar de markt voor Elia een dwingende noodzaak is geworden.

De volledige studie is enkel beschikbaar in het Engels.

Download het document (pdf, 1020.13 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Studie (F)2255