Samenvatting

Het doel van onderhavige studie is het analyseren van de markt, de prijsvorming, het prijsniveau, de prijssamenstelling en de facturatie in de verschillende segmenten (invoer, doorverkoop, levering aan residentiële afnemers en industriële afnemers en aan elektriciteitscentrales) van de Belgische aardgasmarkt in 2022.

e Belgische aardgasmarkt staat erg open voor concurrentie en telde 32 actieve leveranciers in 2022. De marktaandelen van de belangrijkste leveranciers (Engie Electrabel, Luminus, TotalEnergies, ENI) blijven stabiel of nemen afhankelijk van het segment licht toe.

De studie analyseert de prijzen en de bruto verkoopmarges op de verschillende marktsegmenten. Met brutomarge wordt bedoeld het eenheidsverschil berekend tussen de verkoopprijzen en de bevoorradingskosten voor elk segment van de betreffende markt. In 2022 lagen de gemiddelde prijzen op de distributiemarkt lager dan de gemiddelde prijzen van de industriële klanten aangesloten op het vervoersnet. Dit is te verklaren door het feit dat de helft van de distributieklanten een contract met vaste prijs had tegenover slechts 10 % van de industriële vervoersklanten, terwijl de gasnoteringen in de loop van dit jaar hun plafond bereikt hebben.

Download het document (pdf, 508.25 kB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Studie (F)2716