Studie over de provisies en fondsen in de nucleaire sector + Erratum van 24.04.2001

Samenvatting

De federale Regering had beslissingen genomen voor de uitvoering van de federale politiek in de elektriciteitssector, hierin was een hoofdstuk gewijd aan de nucleaire sector. In verband met deze beslissingen maakt de CREG op vraag van de Staatssecretaris van energie een studie om de beschikbaarheid van de aangelegde fondsen in verband met de liberalisering van de elektriciteitsmarkt te evalueren en om oplossingen voor te stellen voor het aanleggen, het beheer en het gebruik van deze provisies in de toekomst.

Download het document (pdf, 582 kB)

Datum van goedkeuring

15 maart 2001

Referentie

StudieF010315-CDC-024

Verwante publicaties

Thema's

Nucleaire energie

Print Contact