Samenvatting

De federale regering had met de introductie van het vangnetmechanisme een duidelijk doel, namelijk de energieprijzen voor zowel particulieren als KMO's niet hoger te laten liggen dan de gemiddelde prijs in de ons omringende landen. Dit vangnetmechanisme loopt tot en met 31 december 2014 en kan door de federale regering met een nieuwe termijn van drie jaar verlengd worden op basis van een rapport opgesteld door de CREG en de Nationale Bank van België. De CREG heeft zich geconcentreerd op de analyse van de marktconcentratie, de toetredings- en uittredingsdrempels, de transparantie, het productaanbod en de prijsevolutie. De CREG stelde geen marktverstorende effecten vast. De introductie van het vangnetmechanisme heeft over de geanalyseerde periode bijgedragen tot het beter, duidelijker en transparanter informeren van de verschillende marktpartijen. Sinds de introductie van het vangnetmechanisme is de beschikbaarheid van relevante informatie zowel voor de aanbieders als de vragers in belangrijke mate toegenomen. De evoluties van de marktaandelen, het aantal leverancierswissels en de marktconcentratie-indexen vormen samen een sterke aanwijzing dat een reële concurrentie op de Belgische energiemarkt meer en meer een feit is. De prijsanalyses uitgevoerd door de CREG tonen aan dat de elektriciteits- en gasprijs in België - voor huishoudelijke afnemers en kmo's - naar het gemiddeld niveau van de buurlanden zijn geëvolueerd. In 2013 is de gemiddelde Belgische elektriciteitsprijs gedaald met 24% en de gasprijs met 15% (zuivere energiecomponent). Het lijkt de CREG noodzakelijk om de recent ontstane marktdynamiek ook naar de toekomst, via het behoud van het vangnetmechanisme, verder te ondersteunen.
Download het document (pdf, 3.25 MB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Verslag (Z)140327-CDC-1318