Samenvatting

Het doel van dit voorstel is de voorstelbevoegdheid, toegekend aan de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) inzake vaststelling van de drempels en criteria voor het in aanmerking komen van investeringskosten in het kader van de uitwerking van een capaciteitsvergoedingsmechanisme (hierna: CRM) voor België, uit te voeren.

In het eerste hoofdstuk wordt het Europese en Belgische wettelijke kader behandeld. Het tweede hoofdstuk bevat de bespreking van de artikelen van het voorstel van koninklijk besluit. Het derde hoofdstuk bevat het voorstel van koninklijk besluit.

Een eerste voorstel werd door het directiecomité van de CREG goedgekeurd tijdens de zitting van 27 september 2019. Dit voorstel werd onderworpen aan een openbare raadpleging die plaatsvond van 1 tot 22 oktober 2019. Een tweede voorstel werd, onder de vorm van een ontwerp, goedgekeurd door het directiecomité van de CREG na een schriftelijke procedure, afgesloten op 19 november 2019. Het voorstel bevat de aanpassingen waarvan de CREG het nuttig achtte dat ze werden aangebracht ten gevolge van de openbare raadpleging, alsook de antwoorden van de CREG op de opmerkingen die zij in dit verband heeft ontvangen.

Onderhavig voorstel werd door het directiecomité van de CREG goedgekeurd tijdens de zitting van 12 december 2019. Het bevat de aanpassingen waarvan de CREG het nuttig achtte dat ze werden aangebracht ten gevolge van het advies van de transmissienetbeheerder, alsook de antwoorden van de CREG op de opmerkingen geformuleerd door de transmissienetbeheerder.

Download het document (pdf, 1.1 MB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Voorstel (C)1907

Bijlage(n)