Een federale garantie van oorsprong is een elektronisch document dat uitsluitend tot doel heeft aan de eindafnemer te bewijzen dat een bepaald aandeel of een bepaalde hoeveelheid energie geproduceerd is op basis van hernieuwbare bronnen op zee.

De echtheid van de garanties van oorsprong wordt gewaarborgd door de registratie in een databank garanties van oorsprong gecentraliseerd en beheerd door de CREG.

Om in aanmerking te komen voor garanties van oorsprong, kunnen producenten van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen op zee hun aanvraag richten tot de CREG aan de hand van het Registratieformulier.

Geregistreerde offshore producenten kunnen garanties van oorsprong aanvragen aan de hand van het Aanvraagformulier uitreiking.

Uitgereikte garanties van oorsprong kunnen naar een andere rekening worden gestuurd aan de hand van het Transferformulier.