Er is een vergunning nodig om een windmolenpark in de Noordzee te bouwen en uit te baten. Op deze pagina vindt u de lijst van alle titularissen van een domeinconcessie in de Noordzee, de toepasselijke procedure om deze concessie te verkrijgen alsook een uitleg over de aansluiting van de parken op het elektriciteitstransmissienet over het land.

De mechanismen voor de toekenning van groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong voor offshore windenenergie worden eveneens uitgelegd.