Advies over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van domeinconcessies aan de netbeheerder voor de bouw en de exploitatie van installaties nodig voor de transmissie van elektriciteit, in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht

Samenvatting

In haar advies concludeert de CREG dat het ontwerp van koninklijk besluit niet in ongewijzigde vorm behouden kan blijven. De CREG maakte meerdere inhoudelijke opmerkingen en adviseert om daarmee rekening te houden in de uiteindelijke tekst van het koninklijk besluit.

Download het document (pdf, 379 kB)

Datum van goedkeuring

07 juli 2016

Referentie

Advies(A)160707-CDC-1543

Verwante publicaties

Thema's

Offshore windenergie

Print Contact