Samenvatting

De CREG verstrekte, na verzoek van de Minister, op 25 oktober 2019 een advies over de aanvraag tot aanwijzing van Elia Transmission Belgium N.V. als beheerder van het transmissienet voor elektriciteit (met toepassing van artikel 10, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt).

De CREG heeft een gunstig advies verleend met betrekking tot de aanvraag tot aanwijzing van Elia Transmission Belgium NV als beheerder van het transmissienet voor elektriciteit voor een hernieuwbare periode van 20 jaar, mits voldaan blijft aan de voorwaarden vervat in artikel 10, § 1 tot § 2bis van de elektriciteitswet.

Bij ministerieel besluit van 13 januari 2020 werd Elia Transmission Belgium N.V. aangewezen als netbeheerder onder een reeks opschortende voorwaarden gespecifieerd in dit MB, voor een periode van twintig jaar vanaf 31 december 2019. Dit MB tot aanwijzing van Elia Transmission Belgium N.V.   werd gepubliceerd in het Staatsblad van 27 januari 2020.

Download het document (pdf, 345.8 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Advies (A)2015