Samenvatting

Op 14 november 2019 heeft de CREG twee adviezen (adviezen 2022 en 2023) uitgebracht, op vraag van de minister voor energie, over de vertrouwelijke versie van de voorstellen van systeembeschermingsplan en herstelplan van Elia met inbegrip van de bijhorende ontwerplijsten met significante netgebruikers en significante netgebruikers met hoge prioriteit, en de voorwaarden die op hen van toepassing zijn. In deze adviezen vestigt de CREG de aandacht van de minister op verschillende punten.

De CREG heeft zich tevens uitgesproken voor een herziening van het systeembeschermingsplan en herstelplan op korte termijn (bijvoorbeeld 2 jaar) na goedkeuring ervan. De minister heeft op 19 december 2019 een besluit genomen tot goedkeuring van het voorstel van systeembeschermingsplan en herstelplan behoudens enkele specifieke uitzonderingen. De netbeheerder wordt ertoe gehouden om tegen 19 december 2021 een herzien systeembeschermingsplan en herstelplan ter goedkeuring aan de minister voor te leggen.

Download het document (pdf, 387.48 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Advies (A)2022