Samenvatting

Drie in 2016 aangenomen Europese verordeningen stellen netcodes vast met voorwaarden voor aansluiting op het elektriciteitsnet (de netcodes RfG, DCC en HVDC). Met toepassing van deze verordeningen kan de bevoegde regulerende instantie - op verzoek van bepaalde betrokken partijen - afwijkingen van een of meerdere bepalingen van deze verordeningen toestaan.

De CREG en de drie regionale regulatoren (VREG, CWaPE en BRUGEL) hebben een gezamenlijke set van criteria voor het toestaan van afwijkingen van bepalingen van de netcodes RfG, DCC en HVDC vastgelegd. Wat betreft de CREG gebeurde dit bij beslissing B1602.

Download het document (pdf, 354.47 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Andere Div-170420